حسین کریمی

مشاوره تخصصی واردات و صادرات

جهان امروز جهان مبادله است. صادرات و واردات به منزله ریل¬های توسعه شبکه اقتصادی کشورها گسترش یافته تا قطار تولید بتواند بر روی آن راحت¬تر⸲ سریع¬تر و به نقاط بیشتری حرکت کند. تجارت علاوه بر منافع مستقیم⸲ دارای منافع غیرمستقیمی همچون افزایش در سرمایه¬گذاری¬ها⸲ افزایش ورود ارزهای خارجی و افزایش واردات تکنولوژی به ویژه واردات کالاهای سرمایه¬ای می¬باشد که این منافع غیرمستقیم می¬توانند به نوبه خود باعث افزایش رشد اقتصادی کشور شوند.

ایران از نظر تعداد کشورهای همسایه در دنیا در رتبه دوم قرار دارد و این خود مزیتی را برای ایران فراهم کرده است که حتی فراتر از دسترسی به آب¬های آزاد می¬باشد⸵ چرا که امکان تبادل مستقیم کالا و خدمات را بدون عبور از گذرگاه¬های تحت تسلط آمریکا فراهم کرده است. افزون بر این موارد⸲ ۱۵ کشور دارای مرز آبی یا خاکی با ایران با مجموع ۶۰۰ میلیون نفر⸲ دارای بازارهای وارداتی به میزان ۱۱۱۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ بوده-اند. متاسفانه با وجود ظرفیت¬های بسیار عظیم برای توسعه تجارت⸲ خصوصا در زمینه صادرات به کشورهای همجوار این پتانسیل نادیده گرفته شده است. بنابراین شناخت بازار و مشتریان هدف و پتانسیل¬های موجود⸲ آگاهی از قوانین و مقررات⸲ اخذ مجوزهای مربوطه و… برای تولیدکنندگان و یا تجاری که قصد صدور و عرضه کالاهای تولیدی خود را در عرصه¬های بین¬المللی و یا بازارهای داخلی دارند⸲ اهمیت می¬یابد. چرا که بدون دانش و اطلاعات کافی⸲ حضور و موفقیت در بازارهای جهانی امری دور از دسترس خواهد بود.

برای موفقیت در صادرات و واردات و حضور در بازارهای جهانی بهره¬مندی از تیمی حرفه¬ای در زمینه تجارت بین¬الملل امری ضروری تلقی می¬شود. باتوجه به جو رقابتی بازارها⸲ پیشرفت تکنولوژی⸲ استفاده¬ی شرکت¬ها از نیروهای متخصص و حرفه¬ای و افزایش تخصص¬گرایی اهمیت این موضوع دو چندان می¬شود.

به بالای صفحه بردن
تماس با ما