حسین کریمی

سوالات متداول

سوالات متداول بورس و سهام

۱ – بورس چیست؟
بورس بازاری است که به صورت متشکل و رسمی فعالیت می کند. بورس دارای انواعی است که عبارتند از: ۱- بورس اوراق بهادار، ۲- بورس کالا، ۳- بورس ارز ۴- بورس اوراق مشتق.

۲- بورس اوراق بهادار چیست و چه وظیفه ای دارد؟
بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و رسمی است که اوراق بهادار پذیرفته شده در آن براساس قوانین و مقررات خاصی بین خریداران و فروشندگان دادوستد می شود. وظیفة اصلی بورس اوراق بهادار فراهم آوردن بازاری شفاف (ارائة اطلاعات کامل برای خریداران و فروشندگان) برای دادوستد اوراق بهادار است.

۳ – خریدوفروش سهام در بورس به چه شکل انجام می شود؟
خریدوفروش سهام در بورس بوسیلة کارگزاران و از طریق سیستم رایانه ای انجام می شود. به این ترتیب که کارگزاران به وکالت از سهامداران سفارشات خریدوفروش را وارد سیستم معاملات می کنند. معاملات در سیستم براساس روش حراج دو طرفه انجام می شود. یعنی نوبت های خرید براساس قیمت های بیشتر در هر لحظه و نوبت های فروش براساس کمترین قیمت در هر لحظه مرتب می شوند و هر زمان که بهترین قیمت خرید و بهترین قیمت فروش برابر شد معامله بر روی سهام انجام می شود.

۴ – کارگزار کیست؟
کارگزار شخصی حقوقی (شرکتی) است که خریدوفروش سهام توسط وی صورت می گیرد. مجوز کارگزاری به افرادی داده می شود که علاوه بر داشتن برخی ویژگی ها از قبیل سوابق حرفه ای، قبولی در آزمون و امین بودن، مطابق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی می بایست شرایط عضویت در کانون کارگزاران، پذیرش در بورس اوراق بهادار و مجوز فعالیت در بورس را دارا باشند.

۵ – کد معاملاتی چیست و نحوة دریافت آن چگونه است؟
دادوستد در سیستم معاملات از طریق کد معاملاتی صورت می گیرد. کد معاملاتی، کد ثابتی است که از طریق آن سرمایه گذار در سیستم معاملات شناسایی می شود. این کد که براساس مشخصات فردی سرمایه گذار ایجاد شده است. متشکل از سه حرف اول نام خانوادگی فرد سرمایه گذار و یک عدد پنج رقمی است که به صورت اتوماتیک توسط سیستم رایانه ای مشخص می شود. لذا خرید و فروش اوراق بهادار مشروط به دریافت کد معاملاتی است که این امر از طریق کارگزار و با ارائة مستندات شناسایی سرمایه گذار نظیر شناسنامه و کد ملی امکان پذیر است. دریافت کد معاملاتی برای اشخاص حقوقی (شرکت ها) مستلزم ارائة اساسنامه و روزنامة رسمی شرکت است.

۶ – هزینة دادوستد سهام در بورس اوراق بهادار برای سهامدار به چه میزانی است؟
مبلغی که خریدار برای سفارش های خرید می پردازد عبارت از ۴/۰ درصد ارزش خرید بابت کارمزد کارگزار و ۱۵/۰ درصد ارزش خرید بابت کارمزد گسترش بورس است. برای سفارش های فروش، علاوه بر کارمزد کارگزار و کارمزد گسترش بورس، ۵/۰ درصد از محل فروش بابت مالیات پرداخت می شود. حداقل کارمزد کارگزار ۱۵.۰۰۰ ریال و حداکثر آن ۱۰۰ میلیون ریال می باشد.

۷ – وجه حاصل از فروش سهام چه زمانی قابل وصول است؟
وجه حاصل از فروش سهام، سه روز کاری پس از انجام معامله قابل دریافت است. روزهای کاری، ایام هفته به جز روزهای پنج شنبه و تعطیلات رسمی می باشد.

۸ – چه زمانی برگة سهام خریداری شده به دست خریدار می رسد و از چه موقع قابل فروش است؟
گواهی نامة نقل و انتقال و سپردة سهام یک روز کاری پس از انجام معامله، در محل کارگزاری، آمادة تحویل به خریداران سهام است. فروش سهام خریداری شده نیز از هنگام دریافت گواهی نامة نقل و انتقال و سپردة سهام امکان پذیر می باشد.

۹ – چرا قیمت سهام کاهش می یابد؟
قیمت سهام هر لحظه و بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل تغییر است. اگر تعداد فروشندگان یک سهم از تعداد خریداران آن بیشتر باشد، یعنی عرضة یک سهم برای فروش بیش از میزان تقاضای آن برای خرید باشد، قیمت آن سهم کاهش می یابد و برعکس. برای تشریح رفتاری که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می انجامد و سبب می شود برخی خواهان یا خریدار یک سهم شوند و برخی دیگر رویگردان یا فروشندة آن باشند، نظریه های مختلفی شکل گرفته است. برخی معتقدند، اصلی ترین عامل شکل دهندة قیمت سهم شرکت نظر سرمایه گذاران در مورد ارزش واقعی آن شرکت است. در این راستا، کاهش قیمت سهام می تواند در اثر عوامل درونی و برونی مختلفی اعم از امور مالی شرکت و مسایل کلان سیاسی و اقتصادی جهان، کشور و صنعتی باشد که شرکت در آن فعالیت می کند. همچنین، در اکثر مواقعی که شرکت ها به سهامداران سود پرداخت می کنند یا سرمایة شرکت را افزایش می دهند قیمت سهام کاهش می یابد و این کاهش قیمت کاملاً طبیعی است. چرا که مثلاً در زمان افزایش سرمایه، تعداد سهام افراد به همان میزان که سرمایة شرکت افزایش می یابد زیاد می شود و افزایش تعداد سهام تا حدودی کاهش قیمت را جبران می کند.

۱۰ – مجمع عمومی چیست و انواع آن کدام است؟
مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عدة لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات، در اساسنامة شرکت معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده باشد. براساس قانون تجارت، مجامع عمومی شرکت های سهامی به ترتیب عبارتند از مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فو ق العاده.

۱۱ – مجمع عمومی مؤسس چه وظایفی بر عهده دارد؟
وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره نویسی کلیة سهام شرکت و تادیة مبالغ لازم. ۲- تصویب طرح اساسنامة شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن. ۳- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت. ۴- تعیین روزنامة کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیة بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

۱۲ – اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه چیست و چه زمانی برگزار می شود؟
مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به صورت های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام، سالی یکبار در زمانی که در اساسنامة پیش بینی شده است، تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی با حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام رسمیت می یابد و تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسة رسمی معتبر خواهد بود. مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت می باشد. دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می باشد.

۱۳ – مجمع عمومی فوق العاده چیست و چه زمانی برگزار می شود؟
موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامة شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع عمومی فوق العاده قابل رسیدگی است. در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسة رسمی معتبر خواهد بود.

۱۴ – افزایش سرمایه چیست؟
هر گاه شرکت برای توسعة فعالیت های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شرکت افزایش سرمایه را در جلسة مجمع عمومی فوق العاده مورد بررسی و رأی گیری قرار می دهند تا سرمایة شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد.

۱۵ – روش های افزایش سرمایه کدام است؟
شرکت ها از سه روش می توانند سرمایة خود را افزایش دهند. الف) از محل سود انباشته و اندوختة طرح و توسعه در قالب سهام جایزه ب) از محل آوردة نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم ج) از محل صرف سهام. در روش اول شرکت، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به سهامداران می دهد و برای این کار نیازی به پرداخت وجه توسط سهامداران نمی باشد. در روش دوم شرکت، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به ازای دریافت ۱۰۰۰ ریال برای هر حق تقدم (به قیمت اسمی سهم) به سهامداران می فروشد. در روش سوم با سلب حق تقدم سهامداران، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار مورد پذیره نویسی کلیة متقاضیان قرار می گیرد

۱۶ – در چه صورت افزایش سرمایه شرکت به سهامداران تعلق می گیرد؟
افزایش سرمایه به سهامداری تعلق می گیرد که در تاریخ اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العادة شرکت مبنی بر افزایش سرمایه، مالک سهام شرکت باشد.

۱۷ – اوراق جدید ناشی از افزایش سرمایه شرکت را چگونه می توان دریافت کرد؟
برای اطلاع از نحوة دریافت اوراق جدید ناشی از افزایش سرمایه هر شرکت پذیرفته شده در بورس می توان با قسمت اطلاع رسانی تالارهای معاملاتی و یا با امور سهام شرکت مربوطه ارتباط برقرار کرد.

۱۸ – چه فرقی بین سهام سپرده وغیرسپرده وجود دارد؟
سهام سپرده شده در سیستم معاملاتی سازمان بورس قابل معامله می باشد و برگه سهم آن توسط سازمان بورس چاپ شده است. اما سهام غیرسپرده در سازمان بورس قابل معامله نمی باشد و برگه سهم آن توسط شرکت مربوطه چاپ شده است.

۱۹ – برای سپرده کردن سهام چه باید کرد؟
برای سپرده کردن سهام غیرسپرده برگة سهم شرکت، به یکی از کارگزاران بورس در تالارهای معاملاتی تحویل داده می شود تا پس از تحویل آن به سازمان بورس، برگه سهم شرکت باطل و برگه سهم سپرده شده توسط سازمان بورس چاپ و سپس تحویل کارگزار مربوطه شود.

۲۰ – سهام شناور آزاد شرکت هابه چه معنی است؟
منظور از سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک، قابل معامله باشد. یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از سوی خریداران آن را برای فروش ارائه کنند.

۲۱ – پنجاه شرکت فعال تر بورس به چه معنی است؟
منظور از ۵۰ شرکت فعال تر بورس شرکت هایی هستند که قدرت نقدشوندگی سهامشان نسبت به سایر شرکت ها بیشتر باشد. به عبارت دیگر تقاضا برای سهام این شرکت ها از سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس بیشتر است.

۲۲ – چگونه پنجاه شرکت فعال ترانتخاب می شوند؟
انتخاب ۵۰ شرکت فعال تر بورس براساس شش معیار، در دوره های سه ماهه صورت می گیرد که همة این معیارها در رابطه با میزان نقدشوندگی سهام است. این معیارها عبارتند از: ۱- تعداد سهام معامله شده، ۲- ارزش سهام معامله شده، ۳- تعداد روزهای معامله، ۴- دفعات معامله، ۵- میانگین تعداد سهام منتشر شده، ۶- میانگین ارزش جاری سهام شرکت.

۲۳ – در چه شرایطی نماد یک شرکت توسط بورس متوقف می شود؟
در صورت وقوع هر یک از موارد زیر نماد شرکت متوقف می شود: ۱- هنگام برگزاری مجامع عمومی، ۲- تغییر محل شرکت، ۳- تعدیل EPS، ۴ – افزایش سرمایه، ۵- تعیین اعضای هیئت مدیره، ۶- عدم ارائة اطلاعات شفاف به بورس.

۲۴- درآمد هر سهم (EPS )چیست؟
درآمد هر سهم یا به اختصار EPS، از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می شود.

۲۵ – P/E به چه معناست؟
معیاری است که درآمد سالانه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می کند و از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم (EPS ) بدست می آید.

۲۶ – سود تقسیمی هر سهم (DPS )چیست؟
همه ساله شرکت ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون (ذخیره قانونی) و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند. بنابراین سود تقسیمی هر سهم از تقسیم کل سود قابل تقسیم به تعداد سهام شرکت بدست می آید.

۲۷ – سود شرکت ها چه زمانی پرداخت می شود؟
طبق قانون تجارت، در صورتی که در مجمع عمومی عادی سالیانه، تقسیم سود تصویب شود، شرکت باید حداکثر ظرف ۸ ماه از تاریخ تصویب،DPS را به سهامداران پرداخت کند.

۲۸ – برای اطلاع از نحوة دریافت سود نقدی هر سهم شرکت (DPS )، به کجا باید مراجعه کرد؟
برای اطلاع از مبلغ و نحوة دریافت DPS هر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، می توان با واحد اطلاع رسانی تالارهای معاملاتی و یا با امور سهام شرکت مربوطه ارتباط برقرار کرد.

۲۹ – سود نقدی هر سهم شرکت به چه سهامدارای تعلق می گیرد؟
سود هر سهم به سهامداری تعلق می گیرد که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت، مالک آن سهم باشد.

۳۰ – اندوختة قانونی چیست؟
هیئت مدیرة هر شرکت مکلف است هر سال ۵ درصد از سود خالص شرکت را با عنوان اندوختة قانونی ذخیره نماید. همین که اندوختة قانونی به ۱۰ درصد کل سرمایه شرکت رسید، ذخیره کردن آن اختیاری است.

۳۱ – بازار اولیه چیست؟
بازاری است که در آن اوراق بهاداری که یک ناشر اعم از یک شرکت یا دولت به منظور تأمین مالی خود برای اولین بار (برای عرضه به عموم) منتشر می کند، به فروش می رسد.

۳۲ – بازار ثانویه چیست؟
در این بازار اوراق بهاداری که قبلاً منتشر گردیده و در دست دارندگان است مورد مبادله قرار می گیرد. نمونه متشکل این بازار بورس اوراق بهادار است که از طریق کارگزاران این وظیفه انجام می گیرد.

۳۳ – قیمت اسمی سهم یعنی چه؟
مبلغی است که هنگام چاپ و انتشار برگة سهام توسط شرکت بر روی آن نوشته می شود. این رقم مطابق ماده ۲۹ قانون تجارت نباید از ۱۰.۰۰۰ ریال بیشتر باشد اما به طور معمول در اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس این مبلغ ۱.۰۰۰ ریال است.

۳۴ – قیمت بازار یعنی چه؟
قیمتی است که براساس آن سهم در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد.

۳۵ – پرتفوی (سبد سهام بورس) چیست؟
شامل مجموعه ای از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد.

۳۶ – دلیل استفاده از سبد سهام چیست؟
افراد به منظور کاهش ریسک به جای خرید سهم یک شرکت اقدام به خرید سهام شرکت های مختلف می نمایند به عبارت دیگر نباید تمامی تخم مرغ ها را در یک ظرف قرار داد.

۳۷ – پذیره نویسی چیست؟
عبارت است از فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نمایندة او و پرداخت یا تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.

۳۸ – سهام جایزه چیست؟
اگر شرکت برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته و بدون دریافت هیچگونه وجهی، سهام جدیدی صادر و به سهامداران ارائه نماید به این نوع سهم، سهام جایزه گفته می شود.

۳۹ – سود انباشته چیست؟
شرکت های سهامی هر ساله در صورت برخورداری از سود درصدی از آن را به جای پرداخت به سهامداران، با اهداف مختلف در شرکت نگهداری می کنند که مجموعة این سودهای نگهداری شده طی سال های مختلف سود انباشته گفته می شود. این سود در حساب مستقلی نگهداری می شود.

۴۰ – بازارگردان کیست؟
شخص حقوقی است که به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضای سهام یک شرکت خاص و افزایش نقدشوندگی آن بر حسب شرایط بازار اقدام به خرید و فروش آن سهم می نماید.

۴۱ – سهم چیست؟
سهم درصد معینی از مالکیت یک شرکت سهامی است. به عنوان مثال اگر سرمایة شرکتی یک میلیون ریال باشد با فرض اینکه این سرمایه به ۱۰.۰۰۰ سهم هزار ریالی تقسیم شده باشد فردی که ۱۰۰ سهم این شرکت را در اختیار دارد مالکیت و مشارکت وی در سود و زیان به اندازة یک درصد کل شرکت خواهد بود.

۴۲ – ورقة سهم چیست؟
ورقة سهم سند قابل معامله ای است که نمایندة تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد و اطلاعات مهمی از قبیل نام شرکت، شماره ثبت، نام و مشخصات دارندة سهام و مبلغ اسمی سهم بر روی آن نوشته شده است.

۴۳ – شرکت سهامی چیست؟
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به تعداد معینی سهم با ارزش مساوی تقسیم شده است.

۴۴ – شرکت سهامی بر چند نوع است؟
شرکت های سهامی بر دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می شوند. شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند و شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایة آن در موقع تأسیس، توسط مؤسسات تأمین شده است.

۴۵ – ترازنامه چیست؟
صورت حسابی است که وضعیت مالی یعنی دارائی ها، بدهی ها و سرمایة شرکت را در پایان دورة مالی نشان می دهد.

۴۶ – صورت سود و زیان چیست؟
صورت حسابی است که خلاصه و نتیجة عملیات یک سال مالی شرکت یعنی درآمدها، هزینه ها و سود (زیان) شرکت را نشان می دهد.

۴۷ – اوراق مشارکت چیست؟
اوراق بهاداری است که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های سودآور تولیدی و خدماتی صادر می شود.

۴۸ – تفاوت اصلی اوراق مشارکت و سهام چیست؟
اوراق سهام نشان دهندة مالکیت دارندة آن در یک شرکت سهامی است. اما اوراق مشارکت نشان دهندة مبلغ معینی بدهی صادرکننده (وام گیرنده) به دارنده (وام دهنده) آن است.

۴۹ – حجم مبنا به چه معناست؟
حجم مبنا برای هر شرکت عبارت است از حداقل تعداد سهامی که باید در طول یک روز کاری معامله شود تا قیمت پایانی بتواند تغییر کند.

۵۰ – حجم مبنا برای هر سهم چگونه تعیین می شود؟
در حال حاضر حجم مبنا برای هر شرکت معادل ۲۰ درصد از تعداد کل سهام منتشرة شرکت تقسیم بر ۲۵۰ روز کاری یعنی ۰۰۰۸/۰ تعداد کل سهام هر شرکت است.

۵۱ – آیا افراد حقیقی می توانند در بورس کالا خرید و فروش نمایند؟
آری. همانند بورس اوراق بهادار افراد حقیقی می توانند با گرفتن کد معاملاتی از کارگزاری ها اقدام به خرید و فروش در بورس کالا کنند.

۵۲ – به طور کلی چند نوع اوراق مشارکت در ایران منتشر می شود؟
در حالت کلی سه نوع اوراق مشارکت منتشر می شود که شامل موارد زیر است: الف- اوراق مشارکت بانک مرکزی ب- اوراق مشارکت وزارتخانه ها و شرکت های دولتی ج- اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس.

۵۳ – اوراق مشارکت بانک مرکزی چیست؟
اوراق مشارکتی است که به منظور اجرای سیاست های اقتصادی دولت توسط بانک مرکزی منتشر می شود و قابلیت بازخرید توسط بانک عامل را دارد. این دسته از اوراق در بورس اوراق بهادار قابل معامله نیست.

۵۴ – اوراق مشارکت وزارتخانه ها و شرکت های دولتی چیست؟
اوراق مشارکتی است که توسط وزارتخانه ها و شرکت های دولتی جهت تأمین مالی پروژه های عمرانی منتشر می شود و قابلیت بازخرید توسط بانک عامل را دارد. این نوع اوراق نیز در بورس معامله نمی شود.

۵۵ – اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس چیست؟
اوراق مشارکتی است که به منظور تأمین مالی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار منتشر می شود. این گونه اوراق در بورس اوراق بهادار قابل معامله است.

۵۶ – در حال حاضر کدامیک از شرکت های بورسی اوراق مشارکت منتشر کرده است؟
تنها شرکتی که تاکنون اقدام به انتشار اوراق مشارکت نموده شرکت ایران خودرو است. ضمناً این اوراق در بورس قابل معامله می باشد.

۵۷ – قیمت خرید و فروش اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس چگونه تعیین می شود؟
قیمت خرید و فروش اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس همانند سهام براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.

۵۸ – بازار خارج از بورس چیست؟
بازاری غیرمتشکل و فاقد مکان فیزیکی واحد است که در قالب شبکة ارتباطی الکترونیکی یا غیرالکترونیکی به مبادلة اوراق بهادار می پردازد. معاملات در این بازار برپایة مذاکره و توافق صورت می گیرد.

۵۹ – منظور از تعدیل EPS چیست؟
مدیران شرکت ها در ابتدای سال مالی با توجه به چشم انداز فعالیت های شرکت، EPS معینی را پیش بینی و اعلام می کنند. اما در طی سال با توجه به روند فعالیت ممکن است تغییر و اصلاح در EPS اعلام شده ضروری به نظر برسد و براساس عملکرد شرکت EPS جدیدی اعلام شود. به این تغییر تعدیل EPS گفته می شود.

۶۰ – تفاوت سازمان بورس و شرکت بورس در چیست؟
سازمان بورس کلیة فعالیت هایی که در بازار سرمایه انجام می شود را تحت نظارت دارد و شرکت بورس زیر نظر سازمان بورس کلیة فعالیت های اجرایی مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار را انجام می دهد.

۶۱ – چه حقوقی برای مالکان سهام متصور است؟
با مالکیت سهام حقوقی به سهامداران اعطا می شود که به دو دسته حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می شوند. حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام به طور کلی بر دو نوع است: حق سهیم شدن در سود و حق سهیم شدن در دارایی شرکت. حقوق غیرمالی به طور کلی بر چهار نوع است: حق اطلاع، حق عضویت در شرکت، حق رأی و حق انتقال سهام.

۶۲ – آیا اشخاص حقوقی امکان عضویت در هیأت مدیرة شرکت سهامی را دارند؟
اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند.

۶۳ – چه زمانی شرکت موظف است به اجبار سرمایة خود را کاهش دهد؟
اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایة شرکت از بین برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العادة صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه سرمایة شرکت را به مبلغ سرمایة خود کاهش دهد.

۶۴ – آیا به علت عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب مدیر عامل می توان اعمال و اقدامات او را در مقابل ثالث غیرمعتبر دانست؟
خیر، کلیة اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است.

۶۵ – در چه صورتی تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام جایز است؟
فقط پس از تصویب مجمع عمومی و در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ درصد سود ویژة سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

۶۶ – حداقل و حداکثر فاصله بین نشر دعوت نامة مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن چند روز است؟
حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز

۶۷ – در صورت پایان مدت ماموریت مدیران، تا زمان انتخاب مدیران جدید مسئولیت اداره شرکت با کیست؟
مسئولیت اداره شرکت با مدیران سابق است و هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.

۶۸ – آیا اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی عام می توانند از خارج از شرکت انتخاب شوند و سهامدار شرکت نباشند؟
خیر. اعضاء هیأت مدیره می بایست سهامدار شرکت باشند.

۶۹ – آیا بازرس می تواند در معاملاتی که با شرکت انجام می گیرد، ذی نفع باشد؟
خیر، بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع باشد.

۷۰ – آیا اساسنامه شرکت می تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد؟
خیر، اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن چنین مفادی باشد. لیکن مجممع عمومی فوق العاده شرکت پس از تصویب افزایش سرمایه می تواند اختیار اجرایی کردن افزایش سرمایه را طی مدت معینی به هیات مدیره واگذار نماید.

۷۱ – انتخاب بازرس و تعیین حق الزحمه وی با چه مرجعی است؟
تعیین حق الزحمه و انتخاب بازرس بر عهده مجمع عمومی عادی است.

۷۲ – آیا سازمان بورس و اوراق بهادار سازمانی دولتی می باشد؟
در این صورت چه تعداد سهام یک شرکت باید در مالکیت سازمان باشد تا آن شرکت دولتی تلقی شود؟به استناد مادۀ ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار موسسۀ عمومی غیر دولتی تلقی می گردد. همچنین مطابق مادۀ ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، شرکتی دولتی محسوب می شود که بیش از ۵۰٪ سرمایۀ آن متعلق به دولت باشد. بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود: اولاً: سازمان بورس دولتی تلقی نمی شود. ثانیا: صرف تملک تعدادی سهام یک شرکت در سازمان موجب دولتی تلقی شدن آن شرکت نمی شود.

۷۳ – شرکت های بورسی چه اطلاعاتی را منتشر می کنند؟
بطور کلی شرکت ها سه دسته اطلاعات را افشا می کنند: دسته اول گزارش ها و صورت های مالی سالانه و میان دوره ای است که شامل پیش بینی عملکرد سالانه (که پیش بینی مدیریت شرکت از وضعیت عملکرد و سودآوری یکسالۀ شرکت است و یکبار قبل از شروع سال مالی و سپس در مقاطع ۳ ماهه منتشر می شود)، صورت های مالی میاندوره ای (که همان ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت است و در مقاطع ۳ ماهه منتشر می شود)، اطلاعات پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ که بصورت ماهانه افشا می شود و همچنین سایر گزارش ها و صورتهای مالی سالانۀ شرکت اصلی و شرکت های زیرمجموعۀ آن است. دسته دوم اطلاعات مجامع عمومی عادی و فوق العاده و جلسات هیئت مدیره برای افزایش سرمایه است که در آنها اطلاعات مربوط به برگزاری مجامع شرکت ها و همچنین صورتجلسۀ تصمیمات اتخاذ شده در آن مجامع و نیز جلسات هیئت مدیره برای افزایش سرمایه افشا می شود. دستۀ سوم نیز اطلاعاتی است که در اثر وقوع رویدادهای خاص باید فوراً افشا شود مانند تغییر بااهمیت در پیش بینی درآمد هر سهم؛ انعقاد، انحلال یا هرگونه تغییرات اساسی در قراردادهای مهم شرکت و سایر اطلاعاتی که بر قیمت اوراق بهادار شرکت و تصمیم سرمایه گذاران تأثیر بااهمیت داشته باشد.

۷۴ – شرکت ها چگونه زمان و دستور جلسات مجامع عمومی خود را اعلام می کنند؟
شرکت ها موظف هستند که زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسة مجامع عمومی را در روزنامه های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج کرده و مراتب را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا نمایند.

۷۵ – قبل از برگزاری مجمعِ عادی سالانۀ شرکتهای بورسی چه اطلاعاتی منتشر می شود؟
جهت تصمیم گیریِ بهتر سهامدارانِ شرکت، ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمعِ شرکت ها، صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده با کلیۀ یادداشت های پیوست آن و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع منتشر می شود. در صورتی که شرکتِ بورسی، دارای شرکتهای تابعه باشد علاوه بر اطلاعات فوق، صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و صورتهای مالی سالانه حسابرسی شدۀ شرکتهای تابعه نیز منتشر می شود. همچنین جدول زمان بندی پرداخت سودنقدیِ پیشنهادی توسط هیئت مدیره نیز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی افشا می گردد.

۷۶ – پیش بینی درآمد هر سهم چیست؟
مدیران شرکت یکبار قبل از شروع سال مالی، بر اساس وضعیت عملکرد در سالهای گذشته و برنامه هایی که مدنظر دارند در سال آینده اجرا کنند، پیش بینی خود را از سود سال آینده اعلام می کنند (که با تقسیم کل سودِ پیش بینی شده بر تعداد سهام شرکت، پیش بینی درآمد هر سهم بدست می آید) و سپس در مقاطع ۳ ماهه و طی سال، با توجه به وضعیت عملکرد و رویدادهایی که رخ می دهد، پیش بینی درآمد هر سهم (EPS ) آن سال را مورد بازنگری قرار می دهند. تمامی این اطلاعات با توجه به اینکه هنوز سال مالی شرکت به پایان نرسیده است، «پیش بینی» است. بعد از اتمام سال مالی شرکت و مشخص شدن عملکرد واقعیِ آن سال، درآمد هر سهم (EPS ) واقعی اعلام خواهد شد.

۷۷ – مسئولیت موسسین شرکت در مورد اقداماتی که به منظور تأسیس شرکت انجام دهند چگونه می باشد؟
موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند.

۷۸ – آیا اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود؟
مسئولیت های آنان چگونه می باشد؟ اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را دارد و باید یک نفر را به نمایندگی خود معرفی نماید که وی در مسئولیت مدنی با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی دارد و همچنین مسئولیت کیفری را دارا می باشد.

۷۹ – حد نصاب تشکیل و رأی گیری جلسات هیأت مدیره چه مقدار می باشد؟
برای تشکیل جلسات، حضور بیش از نصف اعضاء و برای تصمیم گیری، اتفاق اکثریت آراء حاضرین لازم می باشد مگر اینکه اساسنامه اکثریت بیشتری را مقرر دارد.

۸۰ – آیا شرکت می تواند به طور اختیاری مبادرت به کاهش سرمایه نماید؟
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر آن، به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشود.

۸۱ – آیا می توان مجمع عمومی عادی را در غیر مواعد سالیانه دعوت نمود؟
هیأت مدیره و همچنین بازرس می توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

۸۲ – شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه چیست؟
شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می دهد.

۸۳ – اوراق بهادار چیست؟
هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.

۸۴ – به اختلافات بین فعالان بازار اوراق بهادار چگونه رسیدگی می شود؟
به اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزاران، معامله گران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنان در صورت عدم سازش در کانون ها، توسط هیأت داوری رسیدگی می شود.

۸۵ – سبدگردان کیست؟
شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذاری می پردازد.

۸۶ – چه اشخاصی در هیأت داوری سازمان بورس به اختلافات رسیدگی می نمایند؟
هیأت داوری متشکل از سه عضو می باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب می گردند.

۸۷ – حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر عهده کدام یک از موسسات حسابرسی است؟
بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ شورای عالی بورس و اوراق بهادار) حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار صرفاً توسط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود.

۸۸ – آیا نهادهای مالی یا شرکت های دیگر به جز شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ملزم به حسابرسی توسط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند؟
بله – بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، علاوه بر شرکت های پذیرفته شده در بورس سایر اشخاص حقوقی زیر نیز مکلفند حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میان موسسات حسابرسی که در فهرست موسسات حسابرسی معتمد درج شده اند، انتخاب نمایند: الف- شرکتهای متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار، ب – شرکتهای فرعی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار، پ – شرکتهای سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آنها بیشتر از رقم تعیین شده توسط سازمان می باشد، ت – شرکتهای فرعی شرکتهای سهامی عام موضوع بند “پ” فوق، ث – کلیه نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و شرکتهای فرعی آنها، ج – کلیه کانونهای موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، و چ – سایر واحدهایی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند.

۸۹ – آیا همۀ شرکت های سهامی عام درشرف تأسیس باید نزد سازمان بورس به ثبت برسند؟
مطابق مادة ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی)، اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان ” معاف” هستند: -اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری ها -اوراق مشارکت منتشره توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی -اوراق بهادار عرضه شده در “عرضه های خصوصی” -سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد. (مطابق مصوبة هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/۸۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، این مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است) -سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند، از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان ها و مراجع قانونی دیگر.

۹۰ – شرکت های سهامی عام درشرف تأسیس چگونه تشخیص دهند که مشمول ثبت نزد سازمان هستند یا معاف از ثبت؟
شرکت های سهامی عامِ در شرف تأسیس، برای ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها ملزم به ارائۀ “مجوز عرضۀ سهام و ثبت این اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار” یا “اعلامیۀ معافیت از ثبت این اوراق نزد سازمان” می باشند. لذا ناشر باید به مدیریت نظارت بر بازار اولیه در سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نموده و نامة استعلام ثبت (مطابق نمونه فرم سازمان) را به منظور بررسی معافیت یا عدم معافیت اوراق دردست انتشار از ثبت نزد سازمان ارائه نماید.

۹۱ – منظور از عرضۀ خصوصی چیست؟
فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است.

۹۲ – منظور از سرمایه گذاران نهادی چیست؟
بانک ها و بیمه ها، -هلدینگ ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت تأمین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، -هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از ۵ درصد یا بیش از ۵ میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند، -سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی -شرکت های دولتی، -اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند.

۹۳ – آیا در مجموعه بازار سرمایه ایران امکان انجام معاملات آتی (futures ) وجود دارد و در صورت وجود چگونه می¬شود به این امر مبادرت نمود؟
بلی از تیر ماه ۱۳۸۷ امکان انجام معاملات آتی در بورس کالای ایران فراهم شده است. در حال حاضر انجام معاملات آتی بر روی قراردادهای اونس طلا و مفتول مس در بورس مذکور انجام می¬شود. علاقمندان به انجام این معاملات می¬توانند با مراجعه به کارگزاران بورس کالای ایران ضمن آشنایی با سازوکار انجام معاملات، اقدام به گشایش حساب و کد معاملاتی و ارائه سفارش برای مشارکت در این معاملات نمایند. جهت اخذ اطلاعات بیشتر در خصوص این معاملات و همچنین آشنایی با مقررات مربوطه (دستورالعمل معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران) علاقمندان می توانند به سایت اینترنتی بورس کالای ایران (WWW.IME.CO.IR ) مراجعه نمایند و یا به آدرس تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، کوچه کامل، پلاک ۴ شرکت بورس کالای ایران مراجعه نمایند.

۹۴ – شرکت های سهامی عامِ در شرف تأسیس که ثبت آنها نزد سازمان الزامی است، باید چه مدارکی را به این سازمان ارائه نمایند؟
فهرست مدارک مورد نیاز به شرح زیر است. علاقمندان جهت آشنایی با مقررات مربوطه (دستورالعمل معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران) و اخذ اطلاعات بیشتر در این خصوص معاملات و همچنین دریافت فرمها می توانند به سایت اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار (WWW.SEO.IR ) مراجعه نمایند. -فرم تکمیل شدة استعلام ثبت (فرم الف-۱)، -فرم تکمیل شدة تقاضای تأسیس و ثبت اوراق بهادار (فرم ت-۱)، -بیانیة ثبت (فرم ب-۱)، -طرح اساسنامه (فرم ث-۱)، -طرح اعلامیة پذیره نویسی (فرم پ-۱)، -گواهی تایید نام شرکت، -اظهارنامة ثبت شرکت ها، -طرح کسب و کار و یا طرح امکان سنجی برای انجام سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده و انجام فعالیت های منطبق با طرح اساسنامه، -اظهارنظر مشاور حقوقی، -مجوزهای اخذ شده از مراجع قانونی، -مستندات مربوط به حقوق انحصاری ناشر، – نامة تأییدیه بانک مبنی بر واریز مبلغ پرداخت شده توسط مؤسسین، – نامة کارشناس رسمی دادگستری درخصوص ارزیابی آوردة غیر نقد مؤسسین (در صورت وجود)، – یک نسخه از قرارداد منعقد شده با شرکت تأمین سرمایه، عامل و متعهد پذیره نویسی(درصورت وجود)، – یک نسخه از هرنوع توافق نامه یا قرارداد منعقد شده با سایر نهادهای مالی در ارتباط با انتشار اوراق (درصورت وجود)

۹۵ – شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس معاف از ثبت نزد سازمان باید چه مدارکی به این سازمان ارائه کنند؟
فهرست مدارک مورد نیاز به شرح زیر است. علاقمندان جهت آشنایی با مقررات مربوطه (دستورالعمل معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران) و اخذ اطلاعات بیشتر در این خصوص معاملات و همچنین دریافت فرمها می¬توانند به سایت اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار (WWW.SEO.IR ) مراجعه نمایند. -فرم تکمیل شدة استعلام ثبت (فرم الف-۱)، -بیانیة معاف از ثبت (فرم م-۱) -طرح اساسنامه -طرح اعلامیة پذیره نویسی -گواهی تایید نام شرکت، -اظهارنامة ثبت شرکت ها.

۹۶ – شرکت های سهامی عامی که قصد افزایش سرمایۀ خود را داشته باشند، باید چه مدارکی را به سازمان ارائه نمایند؟
مدارک ارائه شده به سازمان بر حسب این که آیا شرکت سهامی عام در سازمان به ثبت رسیده است یا خیر، محل افزایش سرمایه و نوع عرضۀ اوراق بهادار ناشی از افزایش سرمایه، متفاوت و در بندهای ۸ الی ۱۲ بدان اشاره شده است.

۹۷ – چنانچه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان قصد افزایش سرمایه داشته باشند، باید چه مدارکی را به سازمان بورس ارائه نمایند؟
فرم تکمیل شدة استعلام ثبت (فرم الف-۲)، -فرم تکمیل شدة تقاضای افزایش سرمایه (فرم ت-۲)، -بیانیة ثبت (شرکت های تولیدی و خدماتی فرم ب-۱/۲، بانک هاو لیزینگ ها ب-۲/۲ و شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری ب-۳/۲) -گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه به همراه اظهار نظر بازرس قانونی، -طرح آگهی یا اعلامیة پذیره نویسی (افزایش سرمایه با رعایت حق تقدم فرم پ-۲، افزایش سرمایه با سلب حق تقدم فرم پ-۳ و فروش سهام پذیره نویسی نشده (حق تقدم استفاده نشده) فرم پ-۴) -آخرین اساسنامة شرکت همراه با آگهی ثبت تغییرات انجام شده طی دو سال گذشته، -آخرین صورت های مالی حسابرسی شده به انضمام یادداشت های همراه، -چنانچه هنگام درخواست، بیش از شش ماه از پایان سال مالی گذشته باشد یک نسخه کپی صورت های مالی میان دوره ای، شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان می بایست ارائه گردد. این گزارشات باید به تأئید مدیر مالی شرکت رسیده باشد. -گزارش فنی و اقتصادی طرح مورد تأیید مشاور فنی طرح (در صورت اجرای پروژه) -فیش واریزی کارمزد رسیدگی به درخواست افزایش سرمایة شرکت، نیم در هزار مبلغ افزایش سرمایة درخواستی حداکثر به مبلغ ۲۰ میلیون ریال به شماره حساب سیبا ۰۱۰۳۴۰۲۹۱۱۰۰۳ نزد بانک ملی شعبة بورس.

۹۸ – چرا از بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار سازمان یافته و منسجم نام می برند؟
از آنجا که بورس ها دارای مکان فیزیکی یا مجازی مشخص هستند که تمام سفارش های خرید و فروش در آنجا وارد یک سامانه معاملاتی متمرکز می شود و معامله به روش حراج صورت می گیرد، بورس ها را یک بازار سازمان یافته و منسجم می نامند. در این بازار ساز و کارها، مقررات و ضوابط معینی بر عملیات حاکم است و یک مقام ناظر مسئولیت حسن اجرای عملیات و رعایت مقررات را به عهده دارد.

۹۹ – یکی از مزایای بورس اوراق بهادار تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکت ها است. این امر چگونه محقق می شود؟
شرکت هایی که در بورس فهرست می شوند و اوراق بهادار آنها مورد معامله قرار می گیرد، فرصت و امکان مناسبی را برای انتشار اوراق بهادار جدید به دست می آورند. شرکتی که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده، به دلیل دارا بودن بازار مناسب برای اوراق و نیز قیمت گذاری آن براساس مکانیزم بازار، می تواند اوراق بهادار جدید خود را در زمان مناسب و با شرایط مطلوب منتشر نماید. بدین ترتیب شرکت های پذیرفته شده در بورس می توانند منابع مورد نیاز خود را راحت تر از شرکت های خارج از بورس فراهم نمایند. به عبارت دیگر، بورس اوراق بهادار (به عنوان یک بازار ثانویه) از طریق ایجاد نقد شوندگی برای اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده، قابلیت فروش اوراق جدید را در بازار اولیه برای شرکت ها فراهم می سازد و در واقع به طور غیر مستقیم موجب تسهیل تأمین مالی شرکت های بورسی می شود.

۱۰۰ – بورس اوراق بهادار چگونه به گسترش مالکیت عمومی کمک می کند؟
بورس امکان دسترسی و سرمایه گذاری تمام افراد جامعه را با حداقل سرمایه در شرکت ها فراهم می کند و مالکیت سهام هر شرکت برای تمام افراد امکان پذیر می شود. به این ترتیب عموم افراد جامعه می توانند از طریق خرید سهام شرکت ها در بورس، در مالکیت واحدهای صنعتی، تولیدی، بازرگانی و خدماتی مشارکت نمایند.

به بالای صفحه بردن
تماس با ما